Rehber Öğretmenlerin Çalışma ve Mesai Saatleri

Rehber Öğretmenlerin Çalışma ve Mesai Saatleri

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişilere rehber öğretmen veya psikolojik danışman denilmektedir.
Rehber öğretmenler öğrencilerin özelliklerini tanımalarına yardım eder. Ayrıca öğrencilerin meslekler, iş olanakları, verimli çalışma, boş zamanlarını değerlendirme gibi konularda da yardım eder. Sadece öğrencilere değil, öğrenci velilerine de rehberlik görevini yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmaktadırlar. Rehber öğretmenler bilinenin aksine oldukça zor görevler üstlenmektedirler. Ayrıca okullarda yeteri kadar rehber öğretmen bulunmaması da rehber öğretmenlerinin iş yükünü oldukça arttırmaktadır. Peki rehber öğretmenlerin çalışma saatleri nasıldır? Rehber öğretmenlerin haftalık, günlük ve yıllık çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Rehber Öğretmenlerin Çalışma Saatleri 2018

Rehber öğretmenlerin çalışma saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı 17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir taslak yayınlayarak rehber öğretmenlerin çalışma sürelerinde değişikliğe gidileceğini belirtmiştir. Öncelikle eski daha doğrusu halen yürürlükte olan yönetmelikte çalışma süresi nasıl bulunu görelim.
“Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.”
Bunun akabinde yeni hazırlanmış olan taslakta çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının “Çalışma Saatleri ve İzinler” başlıklı 37. maddesi 1. fıkrasındaki hükümler şu şekildedir.
“Rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 40, günlük 8 iş saatidir. Bir iş saati 60 dakikadır.”
Buna göre sabah saat 08:00’de görevine başlayan bir rehber öğretmen akşam saat 17:00’de işi biticek. İkili okullarla ilgili olarak da okulda iki rehber öğretmen bulunuyorsa her iki öğretmen de ortak 1 saat çalışma yapacak.  Ancak 2018-2019 yılı itibariyle ikili öğretim tamamen kaldırılıyor. Yani bu maddede sorun olduğu ve ilerleyen zamanlarda yeniden düzenlenebileceğini de unutmamak gerekiyor.
Rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinde yapılan değişiklik ile rehber öğretmenlere memurlar gibi bir çalışma hayatı getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca taslakta izin ve tatil dönemlerinde de rehber öğretmenlere iş verilebileceği belirtilmiştir. Bu hususta yasaya aykırıdır. Öğretmenlere çalışma saatleri, yani ders saatleri dışında ek görev verilemeyeceği gibi rehber öğretmenlik veya herhangi bir kurum çalışanına İZİN ve TATİL dönemlerinde görevlendirme yapılabilir hükmü doğru bir çalışma değildir. Bu yazımızda rehber öğretmenlerin mesai saatleri yani çalışma saatleri hakkında detaylı bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.